Program za trgovino


Kakšen mora biti program za trgovino je predpisano v Zakonu o davčnem postopku. Podrobneje pa zahteve za računalniške programe ureja še Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov.program-za-trgovino

Osnovne zahteve za računalniški program za trgovino

V zgoraj navedenih dokumentih je jasno navedeno, da program za trgovino ne sme omogočati naknadnega spreminjanja podatkov o izdanih računih, brez hrambe izvornih podatkov in vseh njihovih poznejših sprememb. To je bila tudi ena od osnovnih zahtev, ki so je sprejela vlada, da bi s tem uredila nedisciplino na področju gotovinskega poslovanja. Programska oprema mora torej zagotavljati izpis izvornih podatkov o izdanih računih in njihovih morebitnih spremembah. Pri tem je pomembna tudi oblika in vsebina elektronskega izpisa podatkov o izdanih računih, ki jih morajo hraniti zavezanci oz. jih predložiti pristojnemu organu, če je to treba.

Računalniški programi za trgovino in uvedba davčnih blagajn

Z uvedbo davčnih blagajn so zahteve, ki jih morajo izpolnjevati računalniški programi za trgovino še večje. Sistem davčnih blagajn pomeni, da bo moral biti vsak izdan gotovinski račun verificiran – dodelila se mu bo enkratna identifikacijska številka. Vsi računi bodo zabeleženi, izboljšala pa se bo sledljivost njihovega brisanja ali spreminjanja.

Velika večina proizvajalcev, dobaviteljev oziroma vzdrževalcev računalniških programov se je na nove zahteve že pripravila, kar je razvidno iz njihovih odzivov na poizvedbe v zvezi z temi novimi zahtevami. Za večino obstoječih različic v uporabi ponujajo ustrezno nadgradnjo, ki je lahko plačljiva ali ne, kar je odvisno od vsakega posameznega ponudnika in od same opreme, ki jo ima določen uporabnik.

Kaj odlikuje dober program za trgovino?

Poleg navedenih zahtev, ki jih mora izpolnjevati program za trgovino, je pomembna tudi podpora za program in razširljivost programskih modulov, ki so uporabniku na voljo. Zato je dobro, da se pred izbiro svojega programa o tem poučite. Dober program za trgovino navadno omogoča tudi pregledno materialno knjigovodstvo, s čimer vam bo prihranjena marsikatera ura dodatnega dela, kar je danes izjemno pomembno.

V isti kategoriji: