Razmislek o nakupu nepremičnine na Hrvaškem


Nakup nepremičnine Istra in drugje na Hrvaškem morda deluje zastrašujoče, a hkrati privlačno za mnoge Slovence, ki sanjajo o lastnem koščku raja ob Jadranski obali. Hrvaška privlači s svojo bližino, željo po lastni nepremičnini ob Jadranu in še vedno ugodnejšimi cenami v primerjavi s slovensko obalo.

Uživajte v brezskrbnem življenju v Istri.

Omejitve in možnosti za Slovence

Medtem ko imajo Slovenci in drugi državljani EU možnost nakupa nepremičnin na Hrvaškem, obstajajo omejitve glede določenih vrst nepremičnin, kot so kmetijska zemljišča in območja z varstvenim statusom. Pri nakupu nepremičnine na Hrvaškem, kot tudi v Sloveniji, je ključno iskanje strokovne pomoči nepremičninske agencije ali odvetnika, ki lahko zagotovi pravno varnost in prepreči morebitne zaplete v postopku nakupa. Pri nakupu nepremičnine na Hrvaškem je pametno poiskati strokovno pomoč, podobno kot pri nakupu v Sloveniji.

Za lažjo komunikacijo in reševanje morebitnih sporov je priporočljivo sodelovati s slovenskim odvetnikom za nepremičnine, ki ima izkušnje tudi na področju Hrvaške.

Priprava na nakup nepremičnine na Hrvaškem

Pred začetkom sodelovanja s strokovnjaki se je smiselno seznaniti z osnovnimi koraki pri nakupu nepremičnine na Hrvaškem. Preden stopite v stik z nepremičninsko agencijo ali odvetnikom, si pridobite čim več informacij o nepremičnini, zlasti ali je prosta bremen in ali je lastnik nepremičnine prodajalec.

Za preverjanje lastništva nepremičnine lahko uporabite spletno stran Ministrstva za pravosodje ter preverite zemljiškoknjižno stanje in tip nepremičnine preko hrvaškega zemljiškega registra. Informacije o katastrski občini in parcelni številki lahko pridobite preko spletnega portala Geoportal.

Po izbiri nepremičnine in preverjanju relevantnih informacij sledijo pogajanja o ceni, načinu plačila ter postopku vknjižbe lastninske pravice. Pred sestavo prodajne pogodbe je potrebno pridobiti davčno številko na Hrvaškem (OIB), ki je potrebna za notarsko overitev prodajne pogodbe.

Sestava kupoprodajne pogodbe in overitev

Pri sestavi kupoprodajne pogodbe je ključno upoštevati pogoje glede pologa, ki v primeru odstopa od nakupa zagotavlja pravično razdelitev sredstev med kupca in prodajalca. Overitev pogodbe je nato potrebna pri notarju. Po sestavi pogodbe sledi plačilo kupnine Kupec je nato odgovoren za prijavo davčne obveznosti, ki običajno znaša 5% prodajne cene nepremičnine.

Davčno obveznost je treba prijaviti davčnemu organu v 30 dneh po podpisu pogodbe. Davek, ki je običajno 5% prodajne cene, se plača v 15 dneh po prejemu obvestila o davčni obveznosti. Prevzem nepremičnine, ki zajema prenos vseh pogodb in natančen popis števcev ter opreme, je končni korak nakupa. Posebna pozornost je treba nameniti popisu števcev in opredelitvi datuma primopredaje. Nakup nepremičnine na Hrvaškem zahteva premišljenost, temeljito pripravo in ustrezno strokovno pomoč.

V isti kategoriji: