Čas za čiščenje kanalizacije


Visokotlačno čiščenje kanalizacije je učinkovito in hitro. Treba ga je opraviti takoj, ko želimo določen objekt priključiti na novo kanalizacijsko omrežje. V kolikor potrebujete takšno čiščenje, kontaktirajte Komunalo Mežan, ki jo najdete na spletni strani www.komunala-mezan.si.cas-za-ciscenje-kanalizacije

Potrebujete sanacijo kanalizacije?

V primeru, da ne potrebujete čiščenja, ampak sanacijo kanalizacije oziroma kanalizacijskih cevi, vam prav tako lahko pomaga komunalno podjetje. Kanalizacijsko cev je možno sanirati celo brez prekopa, kar pomeni, da bo delo opravljeno v izjemno hitrem času.

Garancija na storitve

Ne glede na to, za katero komunalno podjetje se odločite, pa je vsekakor pametno izbrati takšno podjetje, ki na svoje storitve daje tudi garancijo. Ta je dokaz, da jim lahko zaupate in da bodo svoje delo opravili v skladu z vašimi pričakovanji in v skladu z dogovorom.

Kanalizacija, greznice, druge cevi …

Nabor storitev, ki jih opravljajo komunalna podjetja, je zelo širok. Poleg čiščenja in sanacije kanalizacije se namreč ukvarjajo tudi s čiščenjem in sanacijo greznic, čistilnih naprav, navpičnih cevi v blokih, kanalov za meteorno vodo, odtokov in še mnogo drugega.

Komunalna podjetja izvajajo ne le čiščenje in sanacijo, temveč se ukvarjajo tudi z izčrpavanjem vode in odmaševanjem zamašenih cevi, kanalov in tako dalje. Pokličite jih, v kolikor imate težave:
– s polno greznico,
– zamašenimi cevmi,
– odtokom v kopalnici, kuhinji ali v kakšnem drugem prostoru, ki ne požira,
– s staro greznico, ki bi ji radi spremenili namembnost,
– z zamašenim kanalom za meteorno vodo,
– z lovilcem maščob,
– s čistilno napravo,
– kanalizacijo oziroma kanalizacijskimi cevmi.

Kakršne koli težave s kanalizacijo ali odtoki znajo biti zelo neprijetne. Lahko se na primer pokažejo kot neznosen smrad ali kot kakšna druga neprijetna težava. V primeru takšnih težav je treba takoj ukrepati, ne glede na to, za kakšne težave gre. Takoj je treba kontaktirati komunalno podjetje, ki vam bo priskočilo na pomoč.

Včasih je problem tudi v tem, da je težko ugotoviti, kje se skriva vzrok težave. Uslužbenci komunalnega podjetja vam bodo lahko s svojim strokovnim znanjem, posebnimi pripomočki in izkušnjami s podobnimi primeri pomagali tudi pri tem.

V primeru, da potrebujete čiščenje kanalizacije, greznice, odtokov ali česa drugega, jih torej pokličite!

V isti kategoriji: