Idejna zasnova hiš


Idejna zasnova hiš je osnovni projekt.
Velja kot uvod v projektno dokumentacijo.načrt
Mnogi jo razumejo kot goro papirja, ki služi izvedbi objekta, od ideje do zaključka. Kdor ni investitor, lahko tako tudi razume gradbeno dokumentacijo brez posebne škode. Obratno pa mora vsak investitor poznati vsaj osnove, če želi svojo investicijo izpeljati optimalno oziroma skladno z željami. V bistvu gre za dokumente, ki nedvoumno sporočajo vse podrobnosti objekta. Najbolj osnovni podatki vsakega objekta so njegova lega, oblika parcele, oddaljenost od ostalih objektov v okolici, prerezi objekta, priključki, ki ga oskrbujejo z vodo, električno energijo, odvajajo odplake in podobno. Lega in velikost gradbene parcele je določena na podlagi več dejavnikov, idejna zasnova hiš ima na osnovi teh podatkov temelj. Iz lege, velikosti in oblike izhaja vse, hkrati pa omejuje razne, predvsem večje spremembe. Njena določitev je zelo pomembna tudi zaradi organiziranega, načrtovanega in nadzorovanega urejanja okolja. Lega objekta na zemljišču je določena z velikostjo, situacijo in obliko objekta. Pomembna je zaradi lastnosti zemljišča samega, kot tudi zaradi okolice. Lastnost zemljišča je pomembna za strukturo objekta, slednja se jim mora prilagajati. Okolica objekta je prav tako pomembna in vpliva na izvedbo objekta. V okolici so lahko druge podobne gradnje in drugi objekti, lahko pa gre za naravne značilnosti. Podobne gradnje in drugi objekti v okolici lahko vplivajo na gradnjo s svojimi značilnostmi ali z raznimi zakonskimi omejitvami in prepovednim. Javna infrastruktura omogoča oskrbo objekta z elektriko, vodo in podobnimi. V lokacijskih podatkih idejna zasnova hiš podaja informacijo o priključkih na javno infrastrukturo, če so potrebni in nje znan njihov potek, lahko pa izkazuje potrebo po priključevanju. Dokazna dokumentacija vsebuje dokazila, da projektanti izpolnjujejo vse predpisane pogoje, o zavarovanju odgovornosti projektantov, lokacijsko informacijo in drugo.
Investitorjem idejna zasnova hiš preko številnih informacij ponuja kakovostno oceno investicije, splošne informacije povezane z gradnjo, informacije o projektantih.

https://www.youtube.com/watch?v=t2OIzDForas

V isti kategoriji: