Kaj počne detektiv?


Detektiv je oseba, ki z izbiranjem informacij ter dokazov ugotavlja dejstva o posameznih zadevah, ki mu jih naroči naročnik. Naročniku tudi pomaga pri njegovih pravicah, hkrati pa mora paziti, kako zavaruje njegove osebne podatke. Delo detektiva je zelo dinamično, pestro in zanimivo, včasih pa tudi dolgočasno in utrujajoče, saj je včasih potrebno zelo veliko časa, da se primer reši.
Detektiv mora biti inteligenten, komunikativen, samozavesten, domiseln in imeti mora dobro razvita čutila, s katerimi je njegova zmožnost za hitrejše zbiranje dokazov večja. Tudi iznajdljivost mora imeti dobro, saj se mora zelo hitro znajti v različnih novih okoliščinah, ki so mu dane med delom. Biti mora dobro telesno pripravljen in imeti čim boljšo sposobnost za pričanje na sodišču. Delo detektiva načeloma ni nevarno, razen v primeru, če detektiv postane tarča oseb, ki imajo nasprotne interese, sploh v kaznivih dejanjih.detektivske storitve
Pri svojem delu detektiv ne uporablja posebnih pripomočkov, razen prenosnega računalnika, kjer opravlja analize za določeno ugotovitev, pogostokrat pa mu prav pride tudi fotoaparat ali videokamera, s katerima lahko dobi močne dokaze. Včasih potrebuje tudi pripomočke za odvzemanje prstnih odtisov zasledovanih oseb. Delo opravlja tam, kjer je potrebno (na prostem, v zaprtih prostorih ali v vozilih), delovni čas pa ni omejen, saj delo po navadi traja, dokler niso žeje naročnika izpolnjene.
Pri delu detektiv največkrat:
– poizveduje o osebah, ki so kaj dolžne naročniku, povzročajo materialno škodo, – anonimno pošiljajo sporočila;
– zbira informacije o pogrešanih ali ugrabljenih osebah;
– sledi partnerju naročnika, če ta sumi varanje;
– iskanje pogrešanih predmetov ali vozil;
– test alkoholiziranosti ali test na droge,…
Poklic zasebnega detektiva se tako rekoč ne razlikuje od dela detektiva, le da lahko zasebnega detektiva najame oseba, ki potrebuje dokaze, ki jih potem predstavi na sodišču, detektiv pa deluje prek policije ali ministrstva (npr. ministrstvo za obrambo). V Sloveniji posebne šole za detektive ni, do naziva pa najlažje prideš prek zaposlitve v policiji.
https://www.youtube.com/watch?v=1zV4FHP4smY

V isti kategoriji: